X Konferencja czasopisma Medycyna Paliatywna w Praktyce.

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 8 czerwca 2018 roku
09.00–09.10Otwarcie konferencji
09.10–10.45
Sesja 1. Klasyfikacja i leczenie bólu u chorych na nowotwory

Session 1. Classification and treatment of pain in cancer patients

Przewodniczący: Prof. Sebastiano Mercadante (Italy), Prof. Mike Bennett (UK)

  09.10–09.50Pain classification in cancer patients. Management of pain based on pathophysiology
  Prof. Mike Bennett (UK)
  09.50–10.30Pharmacological management of pain in cancer patients. The role of interventional techniques of pain management
  Prof. Sebastiano Mercadante (Italy)
  10.30–10.45Dyskusja (Discussion)
  10.45–11.00Przerwa na kawę
  11.00–13.00
  Sesja 2. Leczenie bólu przewlekłego
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, dr n. med. Zbigniew Żylicz
   11.00–11.30Patomechanizm i leczenie bólu kostnego u chorych na nowotwory
   prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
   11.30–12.00Opioidy w bólu przewlekłym pochodzenia nienowotworowego
   dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
   12.00–12.20Neuropatie uciskowe — zapomniany problem w medycynie paliatywnej
   dr n. med. Zbigniew Żylicz
   12.20–12.40Prawo chorych do leczenia bólu
   dr hab. n. med. Agnieszka Zimmermann
   12.40–13.00Dyskusja
   13.00–13.30
   13.30–14.00
   14.00–15.00Lunch
   15.00–15.30
   15.30–16.00
   16.00–17.45
   Sesja 3. Opieka paliatywna w chorobach układu oddechowego
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. nadzw.
    16.00–16.30Krwawienia z dróg oddechowych
    prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
    16.30–17.00Wielowymiarowy aspekt duszności w chorobach przewlekłych
    dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. nadzw.
    17.00–17.30Model całościowej opieki nad pacjentami z zaawansowaną POChP
    dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
    17.30–17.45Dyskusja
    Sobota, 9 czerwca 2018 roku
    09.00–11.15
    Sesja 4. Wsparcie psychosocjalne, duchowe i prawne chorych i opiekunów
    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr hab. n. med. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
     09.00–09.30Leczenie lęku i depresji
     prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
     09.30–10.00Wsparcie duchowe chorych
     ks. dr Władysław Duda
     10.00–10.30Wsparcie rodzin i opiekunów
     dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
     10.30–11.00Zgoda na zabieg medyczny u chorych niezdolnych do jej wyrażenia
     dr hab. n. med. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
     11.00–11.15Dyskusja
     11.15–11.30Przerwa na kawę
     11.30–12.25
     Sesja 5. Prace zgłoszone
     Przewodniczący: dr Leszek Pawłowski, dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. nadzw.
      11.30–11.35Meaning in life and eudaimonic quality of life in patients with advanced gynecologic cancer
      Ewa Telka
      11.35–11.40Pacjenci kierowani i niezakwalifikowani do hospicjum stacjonarnego — opis serii przypadków
      Tomasz Grądalski
      11.40–11.45Współdziałanie specjalisty onkologa ze specjalistą medycyny paliatywnej — opis przypadku
      Anna Kiliszczyk
      11.45–11.50Kim są kandydaci na wolontariuszy hospicyjnych? Ocena danych demograficznych, socjalnych i motywacji uczestników programu edukacyjnego Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku: 2006–2016
      Janusz Wojtacki
      11.50–11.55Interwencje lekarskie u chorych objętych domową opieką hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku w 2014 roku — doniesienie wstępne
      Janusz Wojtacki
      11.55–12.00Ułatwienie dostępu do medycznej opieki specjalistycznej jako forma wsparcia opiekunów nieformalnych: 5 lat Dnia Profilaktyki Zdrowotnej (DPZ) Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku
      Janusz Wojtacki
      12.00–12.05Leczenie chorej z nasiloną dusznością i lękiem w przebiegu przerzutów raka piersi do płuc z cechami limfangitiscarcinomatosa
      Konrad Gądek
      12.05–12.10Ocena stanu wiedzy lekarzy na temat regulacji prawnych dotyczących informowania pacjenta przez lekarza w opiece paliatywnej
      Leszek Pawłowski
      12.10–12.15Leczenie krwioplucia u pacjenta z przerzutowym guzem płuca o nieokreślonym charakterze i utrwalonym migotaniem przedsionków
      Rafał Suchodolski
      12.15–12.20Zdolność do podejmowania czynności prawnych, a terapia opioidami w świetle obowiązującego prawa — opis przypadku
      Agnieszka Gorzewska
      12.20–12.25Wpływ rodziny pacjenta na decyzje terapeutyczne w świetle obowiązującego prawa
      Agnieszka Gorzewska
      12.30–13.15
      13.15–13.30Dyskusja
      13.30Podsumowanie i zakończenie konferencji
      Piątek, 8 czerwca 2018 roku
      09.00–09.10
      Otwarcie konferencji
      09.10–10.45
      Sesja 1. Klasyfikacja i leczenie bólu u chorych na nowotwory

      Session 1. Classification and treatment of pain in cancer patients

      Przewodniczący: Prof. Sebastiano Mercadante (Italy), Prof. Mike Bennett (UK)

       09.10–09.50
       Pain classification in cancer patients. Management of pain based on pathophysiology
       Prof. Mike Bennett (UK)
       09.50–10.30
       Pharmacological management of pain in cancer patients. The role of interventional techniques of pain management
       Prof. Sebastiano Mercadante (Italy)
       10.30–10.45
       Dyskusja (Discussion)
       10.45–11.00
       Przerwa na kawę
       11.00–13.00
       Sesja 2. Leczenie bólu przewlekłego
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, dr n. med. Zbigniew Żylicz
        11.00–11.30
        Patomechanizm i leczenie bólu kostnego u chorych na nowotwory
        prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
        11.30–12.00
        Opioidy w bólu przewlekłym pochodzenia nienowotworowego
        dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
        12.00–12.20
        Neuropatie uciskowe — zapomniany problem w medycynie paliatywnej
        dr n. med. Zbigniew Żylicz
        12.20–12.40
        Prawo chorych do leczenia bólu
        dr hab. n. med. Agnieszka Zimmermann
        12.40–13.00
        Dyskusja
        13.00–13.30
        13.30–14.00
        14.00–15.00
        Lunch
        15.00–15.30
        15.30–16.00
        16.00–17.45
        Sesja 3. Opieka paliatywna w chorobach układu oddechowego
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. nadzw.
         16.00–16.30
         Krwawienia z dróg oddechowych
         prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
         16.30–17.00
         Wielowymiarowy aspekt duszności w chorobach przewlekłych
         dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. nadzw.
         17.00–17.30
         Model całościowej opieki nad pacjentami z zaawansowaną POChP
         dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
         17.30–17.45
         Dyskusja
         Sobota, 9 czerwca 2018 roku
         09.00–11.15
         Sesja 4. Wsparcie psychosocjalne, duchowe i prawne chorych i opiekunów
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr hab. n. med. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
          09.00–09.30
          Leczenie lęku i depresji
          prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
          09.30–10.00
          Wsparcie duchowe chorych
          ks. dr Władysław Duda
          10.00–10.30
          Wsparcie rodzin i opiekunów
          dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
          10.30–11.00
          Zgoda na zabieg medyczny u chorych niezdolnych do jej wyrażenia
          dr hab. n. med. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
          11.00–11.15
          Dyskusja
          11.15–11.30
          Przerwa na kawę
          11.30–12.25
          Sesja 5. Prace zgłoszone
          Przewodniczący: dr Leszek Pawłowski, dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. nadzw.
           11.30–11.35
           Meaning in life and eudaimonic quality of life in patients with advanced gynecologic cancer
           Ewa Telka
           11.35–11.40
           Pacjenci kierowani i niezakwalifikowani do hospicjum stacjonarnego — opis serii przypadków
           Tomasz Grądalski
           11.40–11.45
           Współdziałanie specjalisty onkologa ze specjalistą medycyny paliatywnej — opis przypadku
           Anna Kiliszczyk
           11.45–11.50
           Kim są kandydaci na wolontariuszy hospicyjnych? Ocena danych demograficznych, socjalnych i motywacji uczestników programu edukacyjnego Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku: 2006–2016
           Janusz Wojtacki
           11.50–11.55
           Interwencje lekarskie u chorych objętych domową opieką hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku w 2014 roku — doniesienie wstępne
           Janusz Wojtacki
           11.55–12.00
           Ułatwienie dostępu do medycznej opieki specjalistycznej jako forma wsparcia opiekunów nieformalnych: 5 lat Dnia Profilaktyki Zdrowotnej (DPZ) Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku
           Janusz Wojtacki
           12.00–12.05
           Leczenie chorej z nasiloną dusznością i lękiem w przebiegu przerzutów raka piersi do płuc z cechami limfangitiscarcinomatosa
           Konrad Gądek
           12.05–12.10
           Ocena stanu wiedzy lekarzy na temat regulacji prawnych dotyczących informowania pacjenta przez lekarza w opiece paliatywnej
           Leszek Pawłowski
           12.10–12.15
           Leczenie krwioplucia u pacjenta z przerzutowym guzem płuca o nieokreślonym charakterze i utrwalonym migotaniem przedsionków
           Rafał Suchodolski
           12.15–12.20
           Zdolność do podejmowania czynności prawnych, a terapia opioidami w świetle obowiązującego prawa — opis przypadku
           Agnieszka Gorzewska
           12.20–12.25
           Wpływ rodziny pacjenta na decyzje terapeutyczne w świetle obowiązującego prawa
           Agnieszka Gorzewska
           12.30–13.15
           13.15–13.30
           Dyskusja
           13.30
           Podsumowanie i zakończenie konferencji

           European Association
           for Palliative Care

           Organizator:
            

           Patronat medialny:
            

           Partner:
            

           Via Medica
           MPWP
           Via Medica
           Via Medica

           Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
           Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl