Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
 

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

prof. David Oliver

dr hab. n. med. Katarzyna Ochałek, prof. AWF

dr hab. n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR

dr n. med. Beata Brożek

dr n. med. Iwona Damps–Konstańska

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

dr n. med. Piotr Sobański

dr n. med. Anna Wyszadko

dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska