18:00–18:10
Otwarcie Konferencji
Opieka paliatywna dla pacjentów chorych na zaawansowane choroby płuc
 
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
18:10–18:40
Potrzeby pacjentów z rozpoznaniem śródmiąższowych chorób płuc w zakresie opieki paliatywnej
 
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
więcej szczegółów
18:40–19:10
Opieka zintegrowana zapewniana pacjentom z zaawansowanymi chorobami płuc – korzyści i wyzwania
 
dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
więcej szczegółów
19:10–19:25
Gdy przewód pokarmowy staje się problemem w terapii bólu
 
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
więcej szczegółów
19:25–19:45
Dyskusja z udziałem wykładowców
 
18:00–18:10
Otwarcie Konferencji
Opieka paliatywna dla pacjentów z zaawansowanymi chorobami nienowotworowymi
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
18:10–18:30
Dializa paliatywna – zalety i niebezpieczeństwa
 
prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska–Niemierko
więcej szczegółów
18:30–18:50
Jakość życia chorych objętych opieką paliatywną
 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
więcej szczegółów
18:50–19:10
Możliwości poprawy jakości życia pacjentów z niewydolnością serca
 
dr n. med. Piotr Sobański
więcej szczegółów
19:10–19:30
Przekonania studentów medycyny na temat działań w odniesieniu do nieuleczalnie chorych
 
dr n. med. Anna Wyszadko
więcej szczegółów
19:30–20:00
Dyskusja z udziałem wykładowców
18:00–18:10
Otwarcie Konferencji
Możliwości poprawy jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną
 
Przewodniczący: dr n. o zdr. Izabela Kaptacz
18:10–18:30
Przydatność zastosowania narzędzi oceny stanu zdrowia, objawów i jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną
 
dr n. o zdr. Izabela Kaptacz
więcej szczegółów
18:30–18:50
Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych z obrzękiem chłonnym w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 
dr hab. n. med. prof. AWF Katarzyna Ochałek
więcej szczegółów
18:50–19:10
Leczenie niefarmakologiczne bólu neuropatycznego
 
dr hab. n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
więcej szczegółów
19:10–19:25
Dyskusja z udziałem wykładowców. Podsumowanie Konferencji