Opłaty

Opłata za udział stacjonarny – 500 zł

Opłata za udział online – 500 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

 W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek,
 • identyfikator,
 • certyfikat.

Opłata za uczestnictwo online obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: paliatywna@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
   

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).