Sala wykładowa
09:0009:20
Otwarcie Konferencji

Jej Magnificencja dr hab. n. med. Agnieszka Zimmermann, Profesor Uczelni – Prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ds. jakości kształcenia

dr n. med. Aleksandra Modlińska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie pomorskim

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej


 
20 min
09:2009:50
Wykład inauguracyjny (Inaugural Lecture)
Sedacja paliatywna (Palliative sedation)

Prof. Jeroen Hasselaar – Radboud University, Nijmegen
Wiceprezes Zarządu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – EAPC
Vice President of the Board of Directors of the European Association for Palliative Care – EAPC
 
30 min
09:5010:00
Dyskusja
10 min
10:0011:30
Sesja 1. Opieka paliatywna w chorobach układu oddechowego Przewodniczące prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
90 min

10:00 - 10:20

Leczenie duszności w przewlekłych chorobach płuc – wyniki międzynarodowego badania ankietowego prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

10:20 - 10:40

Leczenie objawowe duszności według aktualnych zaleceń
 
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

10:40 - 11:00

Opioidy podawane drogą wziewną w leczeniu duszności Dr n. med. Piotr Janowiak

11:00 - 11:20

Fizjoterapia oddechowa chorych z dusznością w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dr. n. o zdr. Anna Pyszora

11:20 - 11:30

Dyskusja
11:3012:00
Przerwa 30 min
12:0013:20
Sesja 2. Standardy organizacyjne opieki paliatywnej Przewodniczący dr n. o zdr. Izabela Kaptacz, dr n. med. Leszek Pawłowski
80 min

12:00 - 12:15

Ogólne założenia standardów organizacyjnych specjalistycznej opieki paliatywnej dla pacjentów dorosłych — nauka i edukacja prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

12:15 - 12:30

Normy zatrudnienia personelu dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

12:30 - 12:45

Aspekty prawne standardów dr n. med. Leszek Pawłowski

12:45 - 13:00

Dyskusja

13:00 - 13:20

Wykład sponsorowany firmy Molteni
Wpływ leczenia naldemedyną na jakość życia chorych z zaparciem stolca wywołanym opioidami
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
13:2014:00
Lunch
40 min
14:0015:20
Sesja 3. Pacjenci z chorobami neurologicznymi w opiece paliatywnej Przewodniczący dr hab. n. med. prof. UR Zbigniew Żylicz, lek. Anna Adamczyk
80 min

14:00 - 14:20

Opieka paliatywna dla pacjentów z chorobą Parkinsona dr hab. n. med. prof. UR Zbigniew Żylicz

14:20 - 14:40

Opieka paliatywna w chorobie Huntingtona i chorobie Creutzfeldta-Jakoba lek. Anna Adamczyk

14:40 - 15:00

Neuropatia po chemioterapii dr n. med. Joanna Drat-Gzubicka

15:00 - 15:20

Dyskusja
15:2015:40
Rola kannabinoidów w leczeniu chorych objętych opieką paliatywną prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
20 min
15:4017:00
Sesja 4. Problemy etyczne i edukacja w opiece paliatywnej Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska–Niemierko, prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
80 min

15:40 - 16:00

Wspólne podejmowanie decyzji w opiece paliatywnej prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska–Niemierko

16:00 - 16:20

Postawy studentów kierunku lekarskiego wobec problemów etycznych opieki paliatywnej dr n. med. Anna Wyszadko

16:20 - 16:40

Rola symulacji medycznej w procesie kształcenia studentów medycyny lek. Grzegorz Loroch

16:40 - 17:00

Dyskusja
Sala wykładowa
09:0010:15
Sesja 5. Psychoonkologia: seksualność u chorych na nowotwory Przewodniczący dr hab. n. med. prof. UML Marzena Samardakiewicz, dr hab. n. med. prof. UJK Marcin Jabłoński
75 min

09:00 - 09:20

 Zaburzenia płodności, jako następstwa choroby nowotworowej przebytej w dzieciństwie
 
dr hab. n. med. prof. UML Marzena Samardakiewicz

09:20 - 09:40

Konsultacje seksuologiczne dla kobiet po mastektomii dr hab. n. med. prof. UJK Marcin Jabłoński

09:40 - 10:00

Seksualność u pacjentów w zaawansowanej fazie choroby dr n. med. Mariola Kosowicz

10:00 - 10:15

Dyskusja
10:1510:45
Przerwa 30 min
10:4512:00
Sesja 6. Ocena jakości życia chorych i rodzin w opiece paliatywnej Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden–Gałuszko, prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
75 min

10:45 - 11:15

Wsparcie psychiczne chorych możliwością poprawy ich jakości życia w opiece paliatywnej prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden–Gałuszko

11:15 - 11:45

Podstawy metodologiczne oceny jakości życia
 
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz

11:45 - 12:00

Dyskusja
12:0012:25
Sesja 7. Prace zgłoszone Przewodniczący dr n. med. Anna Orońska, lek. Grzegorz Loroch
25 min

12:00 - 12:05

Ocena wiedzy i postaw lekarzy rodzinnych wobec medycyny paliatywnej
Osowicka Magdalena
 

12:05 - 12:10

Zasady odwiedzin w jednostkach opieki paliatywnej w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
Lebiedziński Filip, Pawłowski Leszek
 

12:10 - 12:15

Przewlekła infekcja COVID-19 u pacjenta onkologicznego — wpływ na jakość procesu terapeutycznego

Gołębiewska Martyna, Piątek Olga, Kuziemski Krzysztof, Stefaniak Tomasz
 

12:15 - 12:20

Sprzęt medyczny, nowoczesne technologie wspomagające proces rehabilitacji i porozumiewanie się z pacjentem
Katarzyna Jerka
 

12:20 - 12:25

Rola ćwiczeń oddechowych w rehabilitacji pacjentów objętych opieką paliatywną
Katarzyna Jerka
 
12:2512:30
Przerwa 5 min
12:3014:00
Sesja 8. Rehabilitacja chorych w opiece paliatywnej Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba, dr hab. n. med. prof. AWF Katarzyna Ochałek
90 min

12:30 - 13:00

Obrzęk limfatyczny u pacjentów z chorobą nowotworową prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

13:00 - 13:20

Kompresjoterapia jako standard postępowania w obrzęku chłonnym u chorych na nowotwory dr hab. n. med. prof. AWF Katarzyna Ochałek

13:20 - 13:40

Znaczenie aktywności fizycznej pacjentów objętych opieką paliatywną dr hab. n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska

13:40 - 14:00

Dyskusja
14:00
Podsumowanie i zakończenie Konferencji