Streszczenia wykładów

Leczenie duszności w przewlekłych chorobach płuc – wyniki międzynarodowego badania ankietowego
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Leczenie objawowe duszności według aktualnych zaleceń
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

Ogólne założenia standardów organizacyjnych specjalistycznej opieki paliatywnej dla pacjentów dorosłych — nauka i edukacja
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

Normy zatrudnienia personelu
dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

Aspekty prawne standardów
dr n. med. Leszek Pawłowski

Opieka paliatywna dla pacjentów z chorobą Parkinsona
dr hab. n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR

Opieka paliatywna w chorobie Huntingtona i chorobie Creutzfeldta-Jakoba
lek. Anna Adamczyk

Neuropatia po chemioterapii
dr n. med. Joanna Drat-Gzubicka

Wspólne podejmowanie decyzji w opiece paliatywnej
prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska–Niemierko

Postawy studentów kierunku lekarskiego wobec problemów etycznych opieki paliatywnej
dr n. med. Anna Wyszadko

Rola symulacji medycznej w procesie kształcenia studentów medycyny
lek. Grzegorz Loroch

Zaburzenia płodności, jako następstwa choroby nowotworowej przebytej w dzieciństwie
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. UML

Konsultacje seksuologiczne dla kobiet po mastektomii
dr hab. n. med. Marcin Jabłoński, prof. UJK

Seksualność u pacjentów w zaawansowanej fazie choroby
dr n. med. Mariola Kosowicz

Wsparcie psychiczne chorych możliwością poprawy ich jakości życia w opiece paliatywnej
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden–Gałuszko

Podstawy metodologiczne oceny jakości życia
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz

Obrzęk limfatyczny u pacjentów z chorobą nowotworową
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

Kompresjoterapia jako standard postępowania w obrzęku chłonnym u chorych na nowotwory
dr hab. n. med. Katarzyna Ochałek, prof. AWF

Znaczenie aktywności fizycznej pacjentów objętych opieką paliatywną
dr hab. n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska