Zgłaszanie prac

Uczestnicy XV Międzynarodowej Konferencji Czasopisma „Palliative Medicine in Practice” będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych, poglądowych oraz opisów przypadków w postaci plakatów i prezentacji ustnych.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 26 maja 2022 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej konferencji, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nagłówek streszczenia powinien zawierać:

 • tytuł streszczenia
 • imiona i nazwiska autorów
 • afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę

Streszczenia prac oryginalnych powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp
 2. Pacjenci i metody
 3. Wyniki
 4. Omówienie
 5. Piśmiennictwo

Streszczenia prac poglądowych powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp
 2. Metody przeglądu literatury
 3. Treść artykułu
 4. Podsumowanie
 5. Piśmiennictwo

Streszczenia prac kazuistycznych (opisy przypadków) powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp
 2. Opis przypadku
 3. Omówienie
 4. Piśmiennictwo

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Nadesłane treści zostaną poddane ocenie recenzentów, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorowi zgłaszającemu streszczenie drogą elektroniczną do 27 maja 2022 roku.

ZGŁASZANIE PRAC

Organizatorzy konferencji zwrócą się do autorów prac zakwalifikowanych do wystąpień ustnych o przygotowanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint, nieprzekraczających 10 slajdów i przesłanie ich do 31 maja 2022 roku.

Zaakceptowane streszczenia do prezentacji ustnej zostaną przyporządkowane do sesji prac zgłoszonych w programie XV Międzynarodowej Konferencji Czasopisma "Palliative Medicine in Practice", o czym autorzy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Autorzy streszczeń zaakceptowanych do prezentacji na konferencji zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Komitet Naukowy Konferencji