Opłaty

Rejestracja oraz dokonanie płatności do 31 marca 2019 roku — 450 zł

Rejestracja oraz dokonanie płatności od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku — 550 zł

Rejestracja oraz dokonanie płatności od 1 sierpnia oraz na miejscu* — 650 zł

*Uprzejmie informujemy, że podczas konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

 

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Opłaty można dokonać także za pośrednictwem PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.
 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*
Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić na adres pocztowy Organizatora lub e-mailem: paliatywna@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), t.j. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica